Stormen på København i 1659 som erindringssted

Historikeren Sebastian Olden-Jørgensen fortæller om stormen på København den 11.februar 1659 og om hvordan denne begivenhed har været fejret  med vekslende styrke og indhold.

Den franske historiker Pierre Nora er ophavsmand til begrebet erindringssted som kan være et konkret sted :Eidsvoll, Waterloo, Danevirke.
Et erindringssted kan også være den østtyske bil Trabnat, Madam Blå, Eifeltårnet eller Befrielsessommeren 1945. Det afgørende er erindringsstedets egnethed for historiefortællingen. Et sted hvor historie og erindring mødes.

Sebastian Olden-Jørgensen er lektor ved Saxo-instituttet på Københavns universitet. med bl.a. enevældens politiske system som  sit område.

Stormen på København 1659 er udkommet på  Museum Tusculanums Forlag i samarbejde med Det kgl.Bibliotek

IMG_1054