Monrad

10662219_589756491146456_4415795671268402803_o
Historikeren Hans Vammen fortæller om politikeren Ditlev Gothardt Monrad ( 1811-87 ) Billedet, der stammer fra Danmarks Radios tv-serie om 1864 viser Hans Vammen som statist i skjorteærmer og med urkæde. Hans Vammen er i fiktionens verden baron og nabo til den hjemvendte herre til højre i billedet. Den hjemvendte kriger spilles af  Pilou Asbæk.

Hans Vammens bog Den tomme Stat er udkommet på Museum Tusculanums Forlag
http://www.mtp.hum.ku.dk/details.asp?eln=203316

IMG_2208

dss_monrad

 

 

 

 

 

 

På Constantin Hansens maleri af den grundlovgivende forsamling, som her er gengivet fra omslaget fra Hans Vammens bog med tom stol, ses D G Monrad med den høje hat i hånden ved stolebenet til venstre i billedet. Constantin Hansen tegnede også den yngre Monrad og endelig viser fotoet Monrad som ældre:Undervisningsministeriets samling.

Link til Monradselskabet: http://www.monradselskabet.dk/

min_monrad_275_363

 

Spillet om Danmark og Norge 2

IMG_2170Det dansk-norske rige blev opløst af stormagterne ved freden i Kiel i 1814. Kongen af Danmark-Norge måtte afstå det norske fastland til kongen af Sverige, men nordmændene ville det anderledes.

Museumsinspektør Thomas Lyngby viser rundt på den fælles dansk-norske udstilling på Frederiksborg slot.

Prins Christian Frederik ( Christian VIII), 1786-1848. Konge af Norge 1814, konge af Danmark 1839-1848. Maleri af F.C.Gröger,1813-14. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Om maleren se: https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=520

IMG_2157Østrigeren Carl Rahls billede af Christian den 8. var det sidste billede, der blev malet af kongen kort før hans død i januar 1848. Om maleren se: https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=2704&wsektion=alle

Maleriet er affotograferet af tilrettelæggeren og bør ses på udstillingen.

 

 

Frederiksborg Slot: http://www.dnm.dk/dk/1814.htm

Norsk Folkemuseum: http://www.norskfolkemuseum.no/

Eidsvollbygningen: http://www.eidsvoll1814.no/

Lars Roar Langslet er forfatter til “Christian Frederik” bind 1 og 2, Oslo 1998. Bogen er udgivet på dansk med titlen “Den glemte konge”,København 2000.

Anders Monrad Møller har forestået udgivelsen af Christian den 8.s dagbøger og en del breve. Se http://www.danskeselskab.dk/text/nyepub.htm. Til udgivelse i 2014 er  desuden planlagt brevvekslingen mellem Frederik den 6. og Christian Frederik mens denne var statholder i Norge.

 

Spillet om Danmark og Norge 1

Det dansk-norske rige blev opløst af stormagterne ved freden i Kiel i 1814. Kongen af Danmark-Norge måtte afstå det norske fastland til kongen af Sverige, men nordmændene ville det anderledes.

Museumsinspektør Thomas Lyngby viser rundt på den fælles dansk-norske udstilling på  Frederiksborg slot.

IMG_2187

Christian den 6. skyede ingen anstrengelser da han i 1733 rejste gennem Norge. Landet blev fremstillet som et vildt og farligt  land i et rigt illustreret manuskript til en bog om kongens rejse.Bogen måtte dog vente i over 250 år før den i 1992 blev udgivet af Poul Kristensens Forlag i forbindelse med et dansk regentbesøg i Norge.

Fra Christian den 6.s norske rejse 1733

Fra Christian den 6.s norske rejse 1733

Frederiksborg Slot: http://www.dnm.dk/dk/1814.htm

Norsk Folkemuseum: http://www.norskfolkemuseum.no/

Eidsvollbygningen: http://www.eidsvoll1814.no/

Verdensrevolutionens generalstab

Niels Erik Rosenfeldt fortæller om Komintern, det hemmelige kommunistiske verdensparti, om udrensninger i Stalins Sovjetunion. Niels Erik Rosenfeldt har haft adgang til arkiver i Moskva og hans bog “Verdensrevolutionens generalstab” er blandt de nominerede som “Årets historiske bog 2011”.
Kontorbygningen”Vesterport”, der vises på et nutidigt billede  i afspilleren herunder, var i 30erne en konspirativ adresse for folk fra Komintern, der under dække af et fiktivt firma “A Selvo & Co.” opererede i Danmark efter Hitlers magtovertagelse.

Skilsmissen 1814

Historikeren Rasmus Glenthøj fortæller om en af de største omvæltninger i dansk og norsk historie, opløsningen af det fælles rige i 1814. I Norge forberedes 200 året for grundloven i 2014, men i Danmark tager man også del i forberedelserne fordi opløsningen af det dansk-norske tvillingerige er en af de afgørende begivenheder i landets historie. 1814 kastede en lang skygge ind i dansk historie, men også et stort lys bredte sig fra den norske udvikling.

Historiemaleriet er måske Norges mest kendte. Det findes i Stortingsalen og er malet af Oscar Wergeland i 1880erne, hvor Norge stod midt en politisk strid, som endte med parlamentarismens sejr i 1884 til stor inspiration i Danmark.

www.eidsvoll1814.no

Rasmus Glenthøjs bog er udkommet på Syddansk Universitetsforlag.

Der var fremlagt mange forslag til flag før det rød,hvide og blå korsflag blev vedtaget af Stortinget i 1821.Billedet findes i Rasmus Glenthøjs bog og stammer fra Stortingsarkivet.

Sangen til sidst i udsendelsen: “For Norge kæmpers fødeland” er skrevet af den senere biskop i Bergen, Johan Nordahl Brun. Sangen var en patriotisk skålvise. Nordahl Brun er i Danmark  kendt for salmen “Jesus lever, graven brast”